Sunday, January 31, 2010

Retreat Pengurusan Tertinggi Bersama KPTj

Written by Kaswadi Yusoff
Monday, 01 February 2010 08:47


Kuala Terengganu – Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) telah menganjurkan Retreat Pengurusan Tertinggi Bersama Ketua –Ketua Pusat Tanggungjawab (KPTj) bermula 23 hingga 25 februari 2010 bertempat di Andaman Ballroom, Felda Residence, Kuala Terengganu.

Retreat ini diuruselia oleh Jabatan Pendaftar bertujuan untuk mendapatkan laporan status UDM dari tahun 2006 hingga 2009, Perancangan strategik bagi tiga (3) tahun akan datang serta penentuan Key Result Area (KRA) dan Key Performance Indicator (KPI) bagi UDM sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).

Bengkel yang turut disertai oleh semua ahli Pengurusan Tertinggi UDM sebagai panel bagi setiap pembentangan berjaya diadakan dengan jayanya dan perasmian penutup disempurnakan oleh Naib Canselor, Dato’ Profesor Dr. Alias bin Daud. Kata beliau,” saya amat berbangga dan berterima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh setiap PTj selama retreat ini dijalankan dan berharap semua KPTj dapat menyampaikan hasrat pengurusan kepada staf masing-masing bagi memastikan KPI UDM dapat dicapai terutama yang berkaitan dengan penyelidikan”.

Syabas dan tahniah kepada urusetia retreat yang berjaya menguruselia program dengan lancar dan efektif.

No comments:

Related Posts with Thumbnails