Monday, January 31, 2011

Amanat 2011 Menteri Pengajian Tinggi Malaysia

Kandungan Amanat Menteri Pengajian Tinggi:

a) Rejuvenasi Budaya Akademia Sebenar
b) Universiti dan Kesejagatan
c) Pembudayaan Berterusan dan Memartabatkan Kualiti
d) Mengupayakan Penyelidikan dan Inovasi
e) Memimpin Pengantarabangsaan
f ) Memperkasa Kualiti dan Potensi Pelajar
g) Menangani Perubahan Ekosistem Pengajian Tinggi
h) Keseimbangan ke Arah Kesempurnaan Negara Bangsa


Amanat lengkap, sila layari laman Unit Komunikasi Korporat, UniSZA

No comments:

Related Posts with Thumbnails